Automatiske strømmålere

Alle kunder får ny strømmåler innen 1. januar 2019, og på disse sidene finner du nyttig informasjon rundt de automatiske strømmålerne.

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen.

Alle gamle elmålere skal byttes ut med våre nye strømmålere. Dette vil også gjelde måleren hos deg. Et eventuelt fritak innebærer om ny måler skal sende inn timeverdier automatisk eller at du må sende inn måleravlesninger manuelt som i dag. Les mer under "El-følsom".

Når kommer vi til deg?

Slik foregår målerbytte

Enklere, tryggere og smartere for deg, se hvorfor

El-følsom? Søknadsskjema fritak

Noe å klage på rundt målerbytte AMS?

Informasjon om AMS måler