Automatiske strømmålere

På disse sidene finner du informasjon om de nye automatiske strømmålerne som skal være installert i alle norske hjem innen 1. januar 2019.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at innen 1. januar 2019 skal nettkundene i Norge ha automatiske strømmålere.

Helgeland Kraft vil starte utrullingen høsten 2017, og slik planene er nå vil man starte i Rana og i Vefsn. Alle kunder på Helgeland vil få god informasjon når vi nærmer oss startdato for målerbyttene.

De nye målerne gir deg bedre kontroll og informasjon om ditt strømforbruk. Ditt forbruk vil bli innsamlet automatisk på timebasis, og du slipper dermed å sende oss målerstanden slik som i dag.

Har hentet inn fødselsnummer til alle strømkunder

Søknadsskjema fritak

Hva skjer på Helgeland