El-følsom? Ingen helserisiko

Statens strålevern slår nå fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet.

Ifølge Statens strålevern spiller det ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet. Strålingen er uansett svak.

“Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene,” skriver de på sin nettside.

Etaten vil i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) gjennomføre kontrollmålinger av målere etter hvert som de installeres i norske hjem frem mot 2019.

Når myndighetene nå skal modernisere strømnettet i Norge er de nye automatiske strømmålere et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. 

NVE har så langt ikke tatt stilling til om eventuelle merkostnader for nettselskapet som skyldes fritak for AMS gir grunnlag for å differensiere nettleien.

Søknad om fritak fra den nye automatiske strømmåleren