Har hentet inn fødselsnummer til alle strømkunder

SMS med info utsendt til kunder mandag 09.05.16.

Helgeland Kraft har nå samkjørt våre kundeopplysninger mot Folkeregisteret, hvor vi blant annet har hentet inn våre kunders fødselsnummer (11 siffer). 

Bakgrunnen for dette er myndighetskrav rundt utrulling av de nye automatiske strømmålerne. Opplysningene skal brukes til å identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).

Les mer om bakgrunnen for myndighetskravet og hvordan sikkerheten ivaretas her.

Du som kunde kan merke endringer i hvordan navnet ditt presenteres, blant annet på fakturaene. Helgeland Kraft må vise navnet slik det står i Folkeregisteret med eventuelle mellomnavn.

Mener du at ditt navn er feil, oppfordrer vi deg å se hva Folkeregisteret har i sin database. Dette kan du gjøre via norge.no, eller du kan ta kontakt med Kundeservice på telefon 75 10 00 00, eller epost: kunde@hk-nett.no