Hva skjer på Helgeland

Helgeland Kraft starter installasjonen av de nye automatiske strømmålerne høsten 2017. Du blir kontakt i god tid før vi kommer til deg for å bytte måleren.

Selv om kundene på Helgeland kanskje ikke merker noe enda, jobbes det for fullt i Helgeland Kraft Nett med å forberede utrulling av de automatiske strømmålere.

-Dette er vel det største og omfattende prosjektet nettselskapene i Norge nå skal gjennomføre siden strømnettet ble bygd på 1950-60 tallet, sier prosjektleder Stig Andre Gaare.

-Det å bytte 45.000 målere på Helgeland med nye automatiske målere krever mye planlegging i forkant hos oss. Dette er et omfattende teknologisk-, logistikk- og kommunikasjonsprosjekt for oss som nettselskap. Det viktigste er at kunden før, under og etter utrullingen er godt informert og blir fornøyd etter at montasjen er gjort, forklarer Gaare.

Når de nye målerne er satt i drift vil dette gi flere fordeler for våre kunder:

  1. Du slipper å lese av strømmåleren
  2. Du får en mer nøyaktig strømregning
  3. Strømbrudd vil varsles automatisk hos nettselskapene og kan dermed rettes raskere. Systemet vil også detektere eventuelle jordfeil i hele strøm nettet
  4. Du får bedre oversikt over strømforbruket
  5. Åpner opp for nye smarte tilleggstjenester i hjemmet for å styre strømforbruket