Bygge, endre eller grave

Ønsker du strøm til ditt nybygg, eller gjøre endringer på nett som allerede eksisterer?

Forespørsel om strøm til bolig, hytte, næringsbygg eller flytting av stolper, skap og lignende gjøres via de skjema som du finner under her.

Nytilknytning

Endre på eksisterende

Grave og arbeid ved høyspentanlegg

Byggestrøm

Endre OV eller antall faser