Endre OV eller antall faser

Ønsker du å endre størrelsen på overbelastningsvernet (OV), og / eller endre på antall faser du har innlagt, kan du sende en forespørsel til oss ved å fylle ut  det elektroniske skjemaet under.

Helgeland Kraft gjør oppmerksom på at endring av størrelsen på OV kan påvirke nett-tariffen. En endring av OV og / eller antall faser vil kunne medføre større effektutakk og behov for forsterkning av vårt nett. Eventuelle tiltak som skyldes dette må dekkes av kunden som ber om økning.

Alle tiltak inne i selve boligen ( sikrings skapet ) skal gjøres av installatør. Kostnader for dette er ikke medtatt i våre beregninger. Kunden må selv ta kontakt med installatør som melder dette til HK.

NB: Ha målernummeret klart før du starter utfyllingen av skjemaet under.

Fyll ut skjema for forespørsel til Helgeland Kraft Nett