Nytilknytning

Ønsker du strøm til bygg som ikke er koblet til vårt linjenett i dag? Få info og start prosessen ved å fylle ut vårt elektroniske skjema.

For privatpersoner som bygger nytt i byer og tettbygd strøk, anbefaler vi å ta direkte kontakt med en installatør. Dette går som regel raskere, da installatøren også skal planlegge invendig strømnett.

Fyll ut skjema for nytilknytning av strøm til bolig/hytte, bolig-/hyttefelt eller større bygg.

Før du starter må du ha følgende klart:

  1. Gårds- og bruksnr (Her kan du søke opp ditt gårds- og bruksnr)
  2. Antatt årsforbruk
  3. Ønsket  overbelastningsvern (Ampere)
  4. Situasjonskart/oversiktskart som skal vedlegges i det elektroniske skjemaet under, og kan være et kartutsnitt fra f.eks. gule sider der det er merkes av nøyaktig plassering av bygg.

Når det elektroniske skjemaet er sendt inn til oss, vil vi lage et kostnadsestimat for å knytte seg til det eksisterende linjenettet. Du vil da få tilsendt et tilbud som må signeres innen fristen, for at selve arbeidet kan planlegges og starte.

 

Kostnader ved nytilknytning

Nytilknytning av en ny bolig eller fritidsbolig

Ny bolig utenfor tettbygd strøk / regulert området

Nytilknytning av flere boliger / hytter i samme område

Nytilknytning av større bygg

Forespørsel nytilknytning