Nettleiepriser 2018

Nettleie er pris for transport av kraft frem til forbrukeren. Nettleien er sammensatt av et årlig fastbeløp, et effektledd (ønsket kapasitet) og et energiledd (forbruk).

NVE krever at energileddet som et minimum differensieres mellom sommer og vinter for alle kunder uten timesmåling. Helgeland Kraft Nett har valgt å innføre en differensiering delt i to perioder: Vinter (01.11-30.04) og sommer (01.5-31.10). 

Alle nettleiepriser er ekskl. statlige avgifter (forbruksavgift og mva).

Deler av nettleien, som nettleveandøren er påkrevd å kreve inn, går til dekke den statlige forbruksavgiften og avgiften til energifondet.

Om forbruksavgiften
Fra 01.01.2018 koster forbruksavgiften 16,58 øre per kWh.

Energifondet/ENØK
Alle nettselskaper i Norge er pålagt å kreve inn 1 øre per kWh for husholdningskunder og en årlig avgift på kr 800,- for næringskunder. Pengene går til energifondet som forvaltes av ENOVA. Les mer om ENØK-råd på www.enova.no. 

Renter og gebyrer (kan endres i løpet av året):

Forsinkelsesrente                                  8,50% p.a.

Purregebyr:                                             kr 70,-

Målerkontroll:                                         Privat kr 1.200,-    Næring kr 1.200 + mva

Påkoplingsgebyr:                                   Privat kr 2.500,-    Næring kr 2.500 + mva

Oppmøtegebyr:                                      Privat kr 1.500,-    Næring kr 1.500 + mva

 

Priser: Nettleie privat

 • Mindre husholdning / sikringsstørrelse inntil 63 Ampere
  • Fastledd: 3.648 kr/år
  • Energiledd vinter 22,3 øre/kWh
  • Energiledd sommer 21,4 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 40A
 • Mellomstor husholdning / sikringsstørrelse 63-125 Ampere
  • Fastledd: 7.296,- kr/år
  • Energiledd vinter 22,3 øre/kWh
  • Energiledd sommer 21,4 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 80A 

 

Priser: Nettleie bedrift

 • Mindre næring (inntil 63A)
  • Fastledd: 3.648,- kr/år
  • Energiledd vinter 22,3 øre/kWh
  • Energiledd sommer 21,4 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 40A 
 • Mellomstor næring (63-125A)
  • Fastledd: 7.296,- kr/år
  • Energiledd vinter 22,3 øre/kWh
  • Energiledd sommer 21,4 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 80A 
 • Stor næring (over 125A)
  • Fastledd: 22.680,- kr/år
  • Effektledd (kr / kW)
   • kr 51 / 540 (mnd / år) for et effektuttak på 0-50 kW
   • kr 41 / 436 (mnd / år) for et effektuttak på 51-200 kW
   • kr 33 / 353 (mnd / år) for et effektuttak over 200 kW
  • Energiledd vinter 7,0 øre/kWh
  • Energiledd sommer 5,0 øre/kWh
 • Næring med kort brukstid
  • Fastledd: 9.540,- kr/år
  • Energiledd vinter 31,4 øre/kWh
  • Energiledd sommer 31,4 øre/kWh
 • Høyspent uttak
  • Fastledd: 22.680,- kr/år
  • Effektledd (kr / kW)
   • kr 32 / 338 (mnd / år)
  • Reaktivt effektledd (kr / kVAr)
   • kr 12 / 120 (mnd / år)
  • Energiledd vinter 6,5 øre/kWh
  • Energiledd sommer 3,5 øre/kWh
 • Høyspent - utkoplbar overføring
  • Fastbeløp: 63.000,- kr/år
  • Energiledd vinter 6,5 øre/kWh
  • Energiledd sommer 6,2 øre/kWh

 

 

Spørsmål og svar om nettleie

 • Hva er nettleie?

  Nettleie er det du må betale for at strømmen skal transporteres frem til deg. Nettleien betales til ditt lokale nett-selskap. 

 • Hvorfor må jeg betale nettleie?

  Fordi strømnettet du er tilkoblet må vedlikeholdes og bygges ut for å sikre trygg leveranse av energi til regionen og lokalsamfunnet du bor i. Helgeland Kraft fastsetter prisen på nettleien etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer slik satt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

 • Får jeg rabatt på nettleien dersom jeg betaler med eFaktura?

  Ja. Velger du å betale nettleien med eFaktura reduserer vi regningen med 120 kroner i året.

 • Må jeg betale moms (merverdiavgift) på nettleien?

  Nei. I Nordland, Troms og Finnmark er private husholdninger fritatt for moms på nettleie.

  Ja, dersom du er bedriftskunde må du betale moms på nettleien.

 • Hva skjer dersom jeg ikke betaler nettleien?

  Dersom du ikke betaler nettleien vil strømmen bli frakoblet. Du vil bli avkrevd et oppmøtegebyr for frakoblingen pålydende 1500,- kroner.

 • Jeg har behov for å få koblet av strømmen - koster det noe?

  Ja. Du vil bli avkrevd et oppmøtegebyr pålydende 1500,- kroner dersom du ber om å få strømmen koblet fra.

 • Strømmen har vært avkoblet/stengt - må jeg betale for å få strømmen koblet til igjen?

  Ja. Prisen for påkoblingsgebyr vil koste deg minimum 2500,- kroner, eller 50% av årlig fastbeløp for nettleien gjeldende for ditt kundeforhold.

  Påkoblingsgebyr gjelder:

  • Strømmen ble frakoblet (stengt) grunnet manglende betaling, og kunde ber om å få strømmen koblet til igjen
  • Du har bedt om å få strømmen frakoblet og tilkoblet igjen innen en 12-måndersperiode

  MERK: Dersom Helgeland Kraft må rykke ut utenfor normal arbeidstid for å koble til strømmen, eller at det kreves ekstrainnsats utover ordinære arbeidsplaner, kan du bli avkrevd ekstragebyr avregnet i henhold til de reelle kostnadene.

 • Dersom jeg ikke møter opp til avtalt møte med Helgeland Kraft for å få koblet fra/til strømmen - koster det noe?

  Ja. Du må belage deg på å betale et oppmøtegebyr pålydende 1500,- kroner.