Husk måleravlesning

Mottatt SMS fra oss? Da kan det være en stund siden du har sendt inn målerstand.

Den 18. og 19. mai blir det sendt ut SMS’er til kunder som ikke har sendt inn avlesning i løpet av de siste 6 månedene.

Det er flere gode grunner for å lese av og sende inn måleravlesning til Helgeland Kraft. 

Når vi fakturerer hver måned blir det stipulert et forbruk på de kunder som ikke sender inn avlesning.

Går det lengre perioder uten at man leser av, er det en stor risiko for at stipuleringene blir feil og danner mer- eller mindre forbruk. I verste konsekvens kan dette medføre unødvendig høy faktura.

Fra høsten av og gjennom 2018 vil kunder på Helgeland få installert de nye automatiske strømmålerne. Du vil få informasjon i god tid før målerbytte.

Vi anbefaler at du leser av strømmåleren hver måned inntil du har fått den nye automatiske strømmåleren.