Produksjon av strøm

Plusskunde

Produsere din egen strøm og selge overskuddet, hvor innmatet effekt ikke overstiger 100 kW?

Ordinær kraftproduksjon

Her finner du informasjon om nettilknyting, utbygging og drift.