Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Utsetter helikopterbefaring til høsten

Korona-pandemien gjør at Helgeland Kraft Nett har fullt fokus på forsyningssikkerheten og gode smittevern rutiner for våre ansatte. Det er derfor besluttet å utsette helikopterbefaringen av linjenettet til høsten.

Les mer