Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Nett skifter navn 30.10.2020

Fra 30. oktober vil Helgeland Kraft Nett hete Linea. Bakgrunnen for navnebyttet er at myndighetene stiller krav til selskapsmessig og funksjonelt skille innen 01.01.2021 for energiselskap med over 10.000 kunder. 

Les mer