Automatiske strømmålere

På disse sidene finner du nyttig informasjon rundt de automatiske strømmålerne. De fleste vil ha fått ny måler innen 1. januar 2019. 

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen.

Alle gamle elmålere skal byttes ut med våre nye strømmålere. Dette vil også gjelde måleren hos deg. Et eventuelt fritak innebærer om ny måler skal sende inn timeverdier automatisk eller at du må sende inn måleravlesninger manuelt som i dag. Les mer under "El-følsom".

Målingene viser og at det er svært liten variasjon i strålingen fra de ulike målerne, selv om sendemønsteret er ulikt. Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.

Målinger Nkom har gjennomført viser at den strømmåleren som stråler mest, er målt til å ha 1 tiusenedels promille av tillatte grenseverdier. Til sammenligning er en trådløs router på en meters avstand noe som ligger på 0,4 promille av grenseverdiene.

Når kommer vi til deg?

Slik foregår målerbytte

Enklere, tryggere og smartere for deg, se hvorfor

El-følsom? Søknadsskjema fritak

Noe å klage på rundt målerbytte AMS?

Informasjon om AMS måler