Automatiske strømmålere

På disse sidene finner du nyttig informasjon rundt de automatiske strømmålerne. De fleste vil ha fått ny måler innen 1. januar 2019. 

Ved årsskiftet 2018/2019 har over 40.000 kunder på Helgeland fått ny måler, og alle målere skal byttes.

Avlesningsgebyr
Vi gjør også oppmerksom på at de som motsetter seg målerbytte eller har søkt fritak med legeerklæring får et avlesningsgebyr på kr 2.520,- pr år. Er du el-følsom finnes det flere alternativer for å minske strålingen, selv om strålingen ikke er helsefarlig.

Nettselskapene er pålagt av NVE å kontrollavlese alle målere uten kommunikasjonsenhet en gang i året - også når kundene har søkt midlertidig fritak med legeerklæring. For å dekke inn kostnadene til kontrollavlesning og datasystemer for at kunder skal kunne sende inn avlesninger manuelt, vil nettselskapene få adgang til å fakturere et årlig avlesningsgebyr. Dette varslet NVE 02.07.2018, og her kan du lese saken fra NVE.

Ikke helsefarlig
Statens strålevern slår fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak (en tusendelspromille av tillatte grenseverdier) at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet.

Målingene viser og at det er svært liten variasjon i strålingen fra de ulike målerne, selv om sendemønsteret er ulikt. Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt.

Følgende alternativer for fortsatt bekymrede kunder rundt stråling:

Alt. 1:  Du kan bygge om anlegget slik at måleren blir plassert utvendig i eget skap.
Det anbefales da at Installatør kontaktes for å få et prisestimat (en slik ombygging kan koste minimum 30.000,- kroner)
Alt. 2:  Antenne monteres lengre unna sikringsskap. 
Antennen kan monteres innvendig på eventuell kvist lengst mulig unna soverom eller utvendig. Dette arbeidet vil da bli utført av en installatør som Helgeland Kraft Nett(HKN) har avtale med der vi dekker kabel og andre kostnader på inntil kr. 1.000,- 
Eventuelle kostnader over dette må dekkes av kunde.
Alt. 3:  Kommunikasjonsmodul i måleren fjernes. Her må kunden ha levert legeerklæring. Kunden må da selv lese av målerstanden månedlig og sende den inn til oss. Helgeland Kraft Nett må gjennomføre en årlig kontrollavlesning av måleren. 

Slik foregår målerbytte

Enklere, tryggere og smartere for deg, se hvorfor

El-følsom? Søknadsskjema fritak

Noe å klage på rundt målerbytte AMS?

Informasjon om AMS måler