Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

El-følsom? Søknadsskjema fritak

Statens strålevern slår fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet.

Ifølge Statens strålevern spiller det ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet. Strålingen er uansett svak.

“Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene,” skriver de på sin nettside. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har målt stråling og sendeaktivitet fra automatiske strømmålere. Målinger Nkom har gjennomført viser at den strømmåleren som stråler mest, er målt til å ha 1 titusenedels promille av tillatte grenseverdier. Til sammenligning er en trådløs router på en meters avstand noe som ligger på 0,4 promille av grenseverdiene.

Målingene underbygger det Statens strålevern har sagt om stråling fra smarte strømmålere:

  • Strålinga fra de nye automatiske strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.
  • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, strålinga er uansett svak.
  • Alle teknologiene i strømmålerne gir svak stråling.

Det er viktig å presisere at det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette..

Følgende alternativer for fortsatt bekymrede kunder rundt stråling:

  • Alt. 1:  Du kan bygge om anlegget slik at måleren blir plassert utvendig i eget skap.Det anbefales da at Installatør kontaktes for å få et prisestimat (en slik ombygging kan koste minimum 30.000,- kroner).
  • Alt. 2:  Antenne monteres lengre unna sikringsskap. Antennen kan monteres innvendig på eventuell kvist lengst mulig unna soverom eller utvendig. Dette arbeidet vil da bli utført av en installatør som Helgeland Kraft Nett(HKN) har avtale med der vi dekker kabel og andre kostnader på inntil kr. 1.000,-. Eventuelle kostnader over dette må dekkes av kunde.
  • Alt. 3:  Kommunikasjonsmodul i måleren fjernes. Her må kunden ha levert legeerklæring. Kunden må da selv lese av målerstanden månedlig og sende den inn til oss. Helgeland Kraft Nett må gjennomføre en årlig kontrollavlesning av måleren. 

Søknad om fritak fra automatisk innsending av forbruk