Enklere, tryggere og smartere for deg, se hvorfor

Følgende fordeler får du med den automatiske strømmåleren

Enklere:

  • Du slipper å lese av og sende inn måleravlesning

Tryggere:

  • På sikt vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd raskere og mer nøyaktig lokalisering.
  • I fremtiden vil det også bli lettere å oppdage og logge jordfeil, og overvåke spenningskvaliteten.

Smartere:

  • Du som kunde får bedre oversikt over ditt strømforbruk
  • Alt er klart for at du kan bli plusskunde ved f.eks. solcellepanel(produsere selv og salg av overskuddskraft). Les mer om plusskunde her.
  • Om ønskelig koble seg opp mot energistyringssystemer
  • Nettselskapene får bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt. Slike besparelser kommer oss alle til gode i form av lavere nettleie.

Se våre animerte filmer rundt fordelene med de nye automatiske strømmålerne:

Enklere

Tryggere

Smartere