Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Enklere, tryggere og smartere for deg, se hvorfor

Følgende fordeler får du med den automatiske strømmåleren

Enklere:

  • Du slipper å lese av og sende inn måleravlesning

Tryggere:

  • På sikt vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd raskere og mer nøyaktig lokalisering.
  • I fremtiden vil det også bli lettere å oppdage og logge jordfeil, og overvåke spenningskvaliteten.

Smartere:

  • Du som kunde får bedre oversikt over ditt strømforbruk
  • Alt er klart for at du kan bli plusskunde ved f.eks. solcellepanel(produsere selv og salg av overskuddskraft). Les mer om plusskunde her.
  • Om ønskelig koble seg opp mot energistyringssystemer
  • Nettselskapene får bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt. Slike besparelser kommer oss alle til gode i form av lavere nettleie.

Se våre animerte filmer rundt fordelene med de nye automatiske strømmålerne:

Enklere

Tryggere

Smartere