Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Bygge, endre eller grave

Normalt sett skal installatør kontaktes hvis du ønsker strøm til ditt nybygg eller ønsker å gjøre endringer på eksisterende.

Les mer på disse sidene og få nyttig informasjon for hvordan du går frem.

Nytilknytning

Endre på eksisterende

Grave og arbeid ved høyspentanlegg

Byggestrøm

Endre sikring / antall faser