Bygge, endre eller grave

Normalt sett skal installatør kontaktes hvis du ønsker strøm til ditt nybygg eller ønsker å gjøre endringer på eksisterende.

Les mer på disse sidene og få nyttig informasjon for hvordan du går frem.

Nytilknytning

Endre på eksisterende

Grave og arbeid ved høyspentanlegg

Byggestrøm

Endre sikring / antall faser