Fredags kveld kobles Brasøy på normal strømforsyning

Nå fredags kveld blir kundene strømløse opp til et par timer mens våre montører kobler inn sjøkabelen igjen. Cirka 100 meter av sjøkabelen er nå skiftet ut med ny kabel som er kjøte sammen. Går alt etter planen så vil kundene igjen på Brasøy og omeng  få normal strømforsyning . Vi takker alle som har stått på for å organisere og rette feilen. 

Byggestrøm

Helgeland Kraft leier ikke ut byggestrømskap, og ta derfor kontakt med en installatør for å ivareta dette.

Byggestrømskap kan stå tilkoblet Helgeland Kraft sitt nett inntil 24 måneder.

Følgende firma er godkjent for å etablerer byggestrøm: