Byggestrøm

Helgeland Kraft leier ikke ut byggestrømskap, og ta derfor kontakt med en installatør for å ivareta dette.

Byggestrømskap kan stå tilkoblet Helgeland Kraft sitt nett inntil 24 måneder.

Følgende firma er godkjent for å etablerer byggestrøm: