Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Endre på eksisterende

Ønsker du å erstatte luftledninger med jordkabler, få montert flere målere eller flytte stolper, skap, jordkabler og lignende. 

Hva ønsker du å gjøre:

 

Flytting av stolper, linjer, skap eller jordkabler

Endre antall målere

Ombygging fra luft til kabel

Rive