Fredags kveld kobles Brasøy på normal strømforsyning

Nå fredags kveld blir kundene strømløse opp til et par timer mens våre montører kobler inn sjøkabelen igjen. Cirka 100 meter av sjøkabelen er nå skiftet ut med ny kabel som er kjøte sammen. Går alt etter planen så vil kundene igjen på Brasøy og omeng  få normal strømforsyning . Vi takker alle som har stått på for å organisere og rette feilen. 

Flytting av stolper, linjer, skap eller jordkabler

Ønsker du flytting av et eksisterende anlegg kan du fylle ut skjemaet på denne siden.

Helgeland Kraft Nett er i all hovedsak netteier for alle de eksisterende strømkabler frem til kundens måler.

Dersom du av en eller annen grunn ønsker flytting / endring /  fjerning av et eksisterende anlegg tilhørende Helgeland Kraft Nett må vi kontaktes i godt tid på forhånd.

Vi foretar ombygging, flytting og eller fjerning av anlegg for bestillers regning, dersom ikke annen avtale er inngått.

Dette ihht §3 i  EBL’s standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Fyll ut skjemaet for å få et pristilbud på det du ønsker å ha flyttet. Vi oppfordrer å legge ved bilder av hva du ønsker å ha flyttet.