Fredags kveld kobles Brasøy på normal strømforsyning

Nå fredags kveld blir kundene strømløse opp til et par timer mens våre montører kobler inn sjøkabelen igjen. Cirka 100 meter av sjøkabelen er nå skiftet ut med ny kabel som er kjøte sammen. Går alt etter planen så vil kundene igjen på Brasøy og omeng  få normal strømforsyning . Vi takker alle som har stått på for å organisere og rette feilen. 

Rive

Kontakt installatør hvis du skal rive bygg og bygge nytt.

Skal bygget rives uten å bygge nytt må vi kontaktes via skjemaet under.

Eventuelle luftledninger eller jordkabler må frakoples og sikres slik at de ikke medfører skade på personer eller Helgeland Kraft Netts anlegg under og etter at rivningen er ferdig.

Selv om bygget har stått strømløst lenge kan det fortsatt være målere i bygget  og spenning på tilførselsledninger. Måler må i slike tilfeller innleveres Helgeland Kraft Nett og luftledninger eller jordkabler må frakoples.

Fyll ut skjema i god tid før eventuell rivning skal skje.