Fredags kveld kobles Brasøy på normal strømforsyning

Nå fredags kveld blir kundene strømløse opp til et par timer mens våre montører kobler inn sjøkabelen igjen. Cirka 100 meter av sjøkabelen er nå skiftet ut med ny kabel som er kjøte sammen. Går alt etter planen så vil kundene igjen på Brasøy og omeng  få normal strømforsyning . Vi takker alle som har stått på for å organisere og rette feilen. 

Endre antall målere

Dersom du ønsker å endre antallet målere i bygget ditt ved enten å installere flere målere, eller fjerne eksisterende målere, må du ta kontakt med installatør.

Installatøren må involveres for å melde endringer til Helgeland Kraft før en elektriker kan foreta en omkopling inn i bygget.

 

Fyll ut skjema for forespørsel til Helgeland Kraft Nett