Fredags kveld kobles Brasøy på normal strømforsyning

Nå fredags kveld blir kundene strømløse opp til et par timer mens våre montører kobler inn sjøkabelen igjen. Cirka 100 meter av sjøkabelen er nå skiftet ut med ny kabel som er kjøte sammen. Går alt etter planen så vil kundene igjen på Brasøy og omeng  få normal strømforsyning . Vi takker alle som har stått på for å organisere og rette feilen. 

Ombygging fra luft til kabel

Kontakt installatør dersom du ønsker å legge om inntaket ditt fra luftstrekk til jordkabel.

De fleste installatørene i området har avtale med Helgeland Kraft Nett og vil ordne det praktiske.

Installatøren avtaler arbeidet med bruk av installasjonsmelding til Helgeland Kraft, utfører arbeidet og står ansvarlig for legging av kabel i henhold til avtalen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

Kabelgrøft graves i samråd med installatør.