Ombygging fra luft til kabel

Kontakt installatør dersom du ønsker å legge om inntaket ditt fra luftstrekk til jordkabel.

De fleste installatørene i området har avtale med Helgeland Kraft Nett og vil ordne det praktiske.

Installatøren avtaler arbeidet med bruk av installasjonsmelding til Helgeland Kraft, utfører arbeidet og står ansvarlig for legging av kabel i henhold til avtalen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

Kabelgrøft graves i samråd med installatør.