Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Endre sikring / antall faser

Kontakt installatør hvis du ønsker å endre størrelsen på hovedsikring(OV), og / eller endre på antall faser du har innlagt.

Helgeland Kraft gjør oppmerksom på at endring av størrelsen på OV kan påvirke nett-tariffen. En endring av OV og / eller antall faser vil kunne medføre større effektutakk og behov for forsterkning av vårt nett. Eventuelle tiltak som skyldes dette må dekkes av kunden som ber om økning.