Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Grave og arbeid ved høyspentanlegg

Skal du grave i bakken eller uføre en aktivitet nærmere en 30 meter til våre høyspentlinjer?

Skal du grave må du huske å få kabelpåvisning. Strømkabler kan være livsfarlig og du kan bli erstatningsansvarlig for skader på materiell, reperasjoner og kostnader i forbindelse med strømbrudd. Den som graver er ansvarlig for å skaffe kabelpåvisning og sikre merking av påvist kabeltrase.

Hjelp til å påvise kabel

Gå til www.gravemelding.no eller ring Gravmeldingstjenesten telefon 09146. Du bør ha klart stedsnavn, gateadresse og eventuelt gårds- og bruksnummer.