Nytilknytning

Kontakt installatør ved tilkobling av enkeltbygg til vårt linjenett. Les også unntakene under.

Helgeland Kraft Nett har avtale med installatører om å utføre arbeid i nettet på vegne av nettselskapet. Denne ordningen gjør at vi får en mer effektiv arbeidsprosess og gjør det enklere for både installatør og kunde.

Nederst på denne siden ser dere hvilke installatører som vi har avtale med og som dermed er prekvalifisert for også å utføre arbeid i vårt nett.

Unntak, kontakt oss

Gjelder:

  • Hytte- eller boligfelt
  • Større bedriftsbygg

Fyll ut skjema for nytilknytning av hytte-/boligfelt eller større bygg.

Før du starter må du ha følgende klart:

  1. Gårds- og bruksnr (Her kan du søke opp ditt gårds- og bruksnr)
  2. Antatt årsforbruk pr enhet
  3. Ønsket  overbelastningsvern (Ampere)
  4. Situasjonskart/oversiktskart som skal vedlegges i det elektroniske skjemaet under, og kan være et kartutsnitt fra f.eks. gule sider der det er merkes av nøyaktig plassering av bygg.

Når det elektroniske skjemaet er sendt inn til oss, vil vi lage et kostnadsestimat for å knytte seg til det eksisterende linjenettet. Du vil da få tilsendt et tilbud som må signeres innen fristen, for at selve arbeidet kan planlegges og starte.

Vi beregner inntil 3 måneders saksbehandlingstid i slike store saker, før tilbudet blir tilsendt.

 

Kostnader ved nytilknytning

Nytilknytning av en ny bolig eller fritidsbolig

Ny bolig utenfor tettbygd strøk / regulert området

Nytilknytning av flere boliger / hytter i samme område

Nytilknytning av større bygg

Forespørsel nytilknytning