Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Nytilknytning

Kontakt installatør ved tilkobling av enkeltbygg til vårt linjenett. 

Helgeland Kraft Nett har avtale med installatører/elektrikere  om å utføre arbeid i nettet på vegne av nettselskapet. Denne ordningen gjør at vi får en mer effektiv arbeidsprosess og gjør det enklere for både installatør/ elektriker og deg som kunde.

Her ser dere hvilke installatører som vi har avtale med og som dermed er prekvalifisert for også å utføre arbeid i vårt nett.