Nytilknytning

Kontakt installatør ved tilkobling av enkeltbygg til vårt linjenett. 

Helgeland Kraft Nett har avtale med installatører/elektrikere  om å utføre arbeid i nettet på vegne av nettselskapet. Denne ordningen gjør at vi får en mer effektiv arbeidsprosess og gjør det enklere for både installatør/ elektriker og deg som kunde.

Her ser dere hvilke installatører som vi har avtale med og som dermed er prekvalifisert for også å utføre arbeid i vårt nett.