Ny bolig utenfor tettbygd strøk / regulert området

Dersom du har planer om bygging i et område langt fra annen bebyggelse kan kostnader (anleggsbidraget) for fremføring av strøm bli betydelig.

I slike tilfeller kan et være greit å ta kontakt med Helgeland Kraft Nett først for å få et estimert anleggsbidrag, vi anbefaler at dette gjøres før en går for langt med selve byggeprosessen.