Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Ny bolig utenfor tettbygd strøk / regulert området

Dersom du har planer om bygging i et område langt fra annen bebyggelse kan kostnader (anleggsbidraget) for fremføring av strøm bli betydelig.

I slike tilfeller kan et være greit å ta kontakt med Helgeland Kraft Nett først for å få et estimert anleggsbidrag, vi anbefaler at dette gjøres før en går for langt med selve byggeprosessen.