Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Nytilknytning av en ny bolig eller fritidsbolig

Du kontakter en installatør (elektriker) som kan installere det elektriske anlegget i boligen din.

Installatøren trenger kundeopplysninger (fakturaadresse, fødselsdato, epost og mobilnummer) slik at han kan bestille montasje av måler for deg. Han sender så en forhåndsmelding til Helgeland Kraft Nett

Når forhåndsmeldingen er mottatt vil vi sende ut brev om anleggsbidrag. Anleggsbidrag må skriftlig aksepteres og returneres oss.

Installatøren er din kontaktperson og er den som har dialogen med Helgeland Kraft Nett. Så snart installatøren har sendt inn fullstendig ferdigmelding blir måler montert.

Prosessen mellom installatøren og Helgeland Kraft Nett

  • Installatøren sender en forhåndsmelding til Helgeland Kraft Nett som beskriver ønsket leveranse til installasjon.
  • Vi behandler meldingen og gir installatør tilbakemelding om gjeldende tekniske verdier.
  • Vi sender brev om anleggsbidrag til deg som kunde.
  • Ved aksept og retur av underskrevet avtale om anleggsbidraget til oss vil prosessen med fremføring bli satt i gang hos oss.
  • Eventuell graving for kabel på kundens eiendom kan besørges av kunden selv.
  • Når boligen er helt ferdig vil installatøren sende inn en ferdigmelding til oss. Når ferdigmelding er mottatt vil måler bli montert.