Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Nytilknytning av flere boliger / hytter i samme område

Dersom det finnes flere som ønsker strøm i et avgrenset felt/område, anbefales det at Helgeland Kraft Nett kontaktes av en felles representant for alle interessentene.

En slik koordinering vil bidra til enklere kommunikasjonsflyt og raskere fremdrift. Det vil også sikre at rett dimensjonert infrastruktur bygges til rett tid og sted.

For effektivt å kunne behandle en forespørsel, plan etc., er vi avhengig av å ha riktig underlag slik at vi slipper å bruke unødig tid til innhenting av opplysninger i saken. I den anledning har vi utarbeidet et skjema med punkter som må fylles inn og sendes med forespørselen.