Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

NEK 399

Helgeland Kraft Nett har  innført bolignormen NEK 399-1

NEK 399-1 skal benyttes for alle nye boliganlegg med OV til og med 80A. Normen gjelder alle typer boliganlegg som; enebolig, rekkehus, fritidshus, hytte, leilighet, hybel og boligblokk.

Overgangsbestemmelser:

NEK 400:2014 skal anvendes ved prosjektering av anlegg fra start av 2015. Dette medfører at også disse anleggene skal utføres etter denne norm. Anlegg som i 2014 er prosjektert etter den gamle NEK 400 må utføres etter denne innen utgangen av 2015. De samme bestemmelsene vil indirekte også gjelde for NEK 399-1

Etter 1. juli 2015 vil det i utgangspunktet ikke bli gitt dispensasjon fra kravet til NEK 399-1

Renovering av eksisterende anlegg:

Vi ber om at utvendig tilknytningsskap vurderes ved all ombygging og renovering.

NEK 399 skal anvendes dersom hele det elektriske anlegget bygges nytt. 

Fordeler med tilknytningsskap:

Fri plassering av innvendig skap.

Bedre plass i eksisterende skap ved bruk av tilknytningsskap.

All service på måler kan foregå uten oppmøte av boligeier.

Se her om presiseringer NEK 399

Se her for svar på ofte stilte spørsmål (FAQ)