Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Prekvalifisering av installatører

Helgeland Kraft Nett ønsker at installatører på Helgeland gjennomfører prekvalifisering for arbeid på våre anlegg.

år installatør allerede har et avtaleforhold med kunden, for eksempel nyinstallasjon i et hus, er det effektivt at man også utfører arbeid med måler og stikkledning fra våre anlegg

Ordningen gjelder til-/ frakobling i isolerte kabelskap, for permanente anlegg og
byggestrømskap (< 80A) og måleroppsett/endring (< 80A)
Til- og frakobling av byggestrømskap kan også gjøres i isolerte luftnett, ved bruk av lift.

Byggestrømskap (< 80A):
Installatører leier ut direktemålte skap, og har alt ansvar for  kundekontakt, til- og frakobling og fakturering til kunde

For mer informasjon om ordningen, se innholdet i kursmappe som beskriver avtalen og detaljer om ordningen. Se også oversikten over de som er prekvalifisert på disse sidene.
Ønsker du mer informasjon om ordningen, ta kontakt med:

Trond Arne Lorentzen, mobilnummer: +47 480 54 885
trond.lorentzen@helgelandkraft.no