Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Utsetter helikopterbefaring til høsten

Korona-pandemien gjør at Helgeland Kraft Nett har fullt fokus på forsyningssikkerheten og gode smittevern rutiner for våre ansatte. Det er derfor besluttet å utsette helikopterbefaringen av linjenettet til høsten.

For oss er det nå enda viktigere med sikkerhet for at vi har strøm i kontakten, varme i bygg og lys i lampen. Det gjelder naturligvis sykehusene, legekontorene og andre som nå er i høyeste beredskap. Men det gjelder også alle som er hjemme i karantene, avholder digitale møter fra hjemmekontor eller hjelper barna med fjernundervisning.

For å sikre at våre ansatte unngår smitte er det gjort mange tiltak for hvordan vår drift skal utføres i tiden fremover. Følgende stikkord kan nevnes:

  • Linjebefaring med helikopter er utsatt til høsten for å unngå smitte mellom våre ansatt og våre eksterne samarbeidspartnere.
  • Reperasjon av feilen på sjøkabelen til Gåsvær er utsatt, og ny vurdering vil bli gjort rundt 1. april. SMS er sendt berørte kunder.
  • Planlagte utkoblinger er begrenset til en minimum slik at alle våre kundegrupper unngår strømutkoblinger i den vanskelige tiden vi er inne i nå.
  • Alle arbeidsoppgaver som betyr at våre ansatte må inn til våre kunder er midlertidig stoppet. Eksempler kan være målerbytter, DLE kontroller etc. 

Vi ber om at man unngår fysisk kontakt og holder god avstand til våre ansatte som er ute på arbeidsoppdrag.