Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Skal du flytte?

Hvis du skal flytte fra en bolig til en annen benytter du en flyttemelding. Du kan ikke melde flytting frem i tid, da du må ha riktig måleravlesning. 

Logg inn og meld flytting

Du trenger:

  • Utflyttingsdato, dagens dato eller tidligere
  • Målerstand, les av dagen du flytter ut
  • Navn og mobilnummer til den som overtar/huseier eller kontaktperson

For den nye boligen trenger du:

  • Målernummer/navn på tidligere huseier
  • Adresse
  • Overtagelsesdato
  • Målerstand, les av dagen du flytter inn
Du må også ha en kraftavtale

I tillegg til nettleie må du også velge en kraftleverandør som leverer strømmen til deg. En oversikt over tilgjengelige kraftleverandører i vårt nettområde.
Les mer