Skal du flytte?

Hvis du skal flytte fra en bolig til en annen benytter du en flyttemelding. Du kan ikke melde flytting frem i tid, da du må ha riktig måleravlesning. 

Logg inn og meld flytting

Du trenger:

  • Utflyttingsdato, dagens dato eller tidligere
  • Målerstand, les av dagen du flytter ut
  • Navn og mobilnummer til den som overtar/huseier eller kontaktperson

For den nye boligen trenger du:

  • Målernummer/navn på tidligere huseier
  • Adresse
  • Overtagelsesdato
  • Målerstand, les av dagen du flytter inn
Du må også ha en kraftavtale

I tillegg til nettleie må du også velge en kraftleverandør som leverer strømmen til deg. En oversikt over tilgjengelige kraftleverandører i vårt nettområde.
Les mer