Fredags kveld kobles Brasøy på normal strømforsyning

Nå fredags kveld blir kundene strømløse opp til et par timer mens våre montører kobler inn sjøkabelen igjen. Cirka 100 meter av sjøkabelen er nå skiftet ut med ny kabel som er kjøte sammen. Går alt etter planen så vil kundene igjen på Brasøy og omeng  få normal strømforsyning . Vi takker alle som har stått på for å organisere og rette feilen. 

Du må også ha en kraftavtale

I tillegg til nettleie må du også velge en kraftleverandør som leverer strømmen til deg. En oversikt over tilgjengelige kraftleverandører i vårt nettområde.

 

 Oversikt over kraftleverandører

Leveringsplikt

Hvis du ikke velger en kraftleverandør setter vi som nettselskap deg på en såkalt "ventetariff". Da betaler du markedspris(mnd.middel) + 11 øre/kWh de seks første ukene.

Etter dette økes påslaget til 16 øre/kWh for kunder som har ligget mer enn seks uker på netteiers leveringsplikt. Dette er i henhold til NVEs forskrifter om å få deg som kunde til å velge kraftleverandør.

Energiloven pålegger nettselskapet å levere strøm til deg inntil du har fått valgt ny kraftleverandør og tegnet kraftleveringsavtale med denne.