Du må også ha en kraftavtale

I tillegg til nettleie må du også velge en kraftleverandør som leverer strømmen til deg. En oversikt over tilgjengelige kraftleverandører i vårt nettområde.

 

 Oversikt over kraftleverandører

Leveringsplikt

Hvis du ikke velger en kraftleverandør setter vi som nettselskap deg på en såkalt "ventetariff". Da betaler du markedspris(mnd.middel) + 11 øre/kWh de seks første ukene.

Etter dette økes påslaget til 16 øre/kWh for kunder som har ligget mer enn seks uker på netteiers leveringsplikt. Dette er i henhold til NVEs forskrifter om å få deg som kunde til å velge kraftleverandør.

Energiloven pålegger nettselskapet å levere strøm til deg inntil du har fått valgt ny kraftleverandør og tegnet kraftleveringsavtale med denne.