Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Om oss

Helgeland Kraft Nett sikrer strøm og har beredskap ved strømavbrudd.

Nettledelse, presse

Kraftsystemutredning

Brukerrådet

Personvernerklæring Helgeland Kraft Nett