Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Nettledelse, presse

Steinar Benum
Daglig leder Nett
982 52 433
Bjørn Aune
Teknisk sjef
480 07 699
Frode Dorp
Kundeansvarlig nettsaker
970 63 806