Brukerrådet

Brukerrådet skal være en viktig kontaktflate mellom Helgeland Kraft Nett og brukerne av regionalnettet.

Brukerrådet skal også være et supplement til myndighetenes monopolkontroll og gi brukerne innsyn og innflytelse over Helgeland Kraft Nett sin virksomhet som eier av regionalnettet.

Helgeland Kraft Nett ønsker at disse møtene også skal være åpen for almenheten og legger derfor ut alle møtereferat, og link til referatene ligger på høyresiden.

Medlemmer

Torgeir Øines (Leder)
Representerer alminnelig forsyning. Han er leder for Forbrukerrådet avd. Nordland.
 

Steinar Ottermo (Nestleder)
Representerer Alcoa Mosjøen (tungindustrien på Sør- Helgeland)

 

Bjørn Kleftås Representant fra Mo Industripark (tungindustrien Nord-Helgeland)

  Toril Sommeli
Representerer Statkraft (produsenter på Helgeland)