Nettleieprisene settes midlertidig ned

Helgeland Kraft setter nettleien ned for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.

Bakgrunnen for reduksjonen er at det er levert mer kraft i nettet enn det som var beregnet. I tillegg har Helgeland Kraft Nett redusert kostnadene gjennom et pågående kostnadsreduksjonsprogram, som kommer våre kunder til gode. 

Her finner du nettleieprisene