Fredags kveld kobles Brasøy på normal strømforsyning

Nå fredags kveld blir kundene strømløse opp til et par timer mens våre montører kobler inn sjøkabelen igjen. Cirka 100 meter av sjøkabelen er nå skiftet ut med ny kabel som er kjøte sammen. Går alt etter planen så vil kundene igjen på Brasøy og omeng  få normal strømforsyning . Vi takker alle som har stått på for å organisere og rette feilen. 

Nettledelse, presse

Frode Valla
Konserndirektør Nett
951 75 355
Bjørn Aune
Teknisk sjef
480 07 699
Frode Dorp
Kundeansvarlig nettsaker
970 63 806