Nettledelse, presse

Frode Valla
Konserndirektør Nett
751 00 150
951 75 355
Frode Dorp
Kundeansvarlig nettsaker
751 00 209
970 63 806
Bjørn Aune
Teknisk sjef
75 10 02 90
480 07 699