Måling og tariffering

Kraft- og nettleiekostnader for småkraftprodusenter. 

Under vil vi forklare hvordan måleroppsett og avregning utføres. Det blir dannet forskjellige tidsserier(kWh) som skal ha ulike nettkostnader og statlige avgifter.

Nettleiekostnadene kan deles i to hovedgrupper:

  • Forbruk på anlegg
  • Transport av strøm via Helgeland Krafts nett for salg

Skissen til høyre viser ett eksempel på hvordan et småkraftverk ser ut og hvor innsamling av målerverdier blir gjort.

Produksjon (M3)
All produsert strøm (M3) selges til kjøper (balanseansvarlig) og rapporteres til Statnett slik at all produksjon i et område blir registrert.

Strøm levert fra Helgeland Kraft sitt nett (M1)
Nettleie:
Avregnes etter Helgeland Kraft sine nettleiesatser, og der uttatt forbruk legges til grunn for beregning av antatt sikringsstørrelse.

Kraft: Man må ha kraftleverandør på dette forbruket. Blir ikke dette bestilt trer netteier inn som leverandør (leveringsplikt - direktelink) inntil kraftleverandør er valgt.

Statlige avgifter: Forbruket blir avregnet moms, ENOVA-avgift og forbruksavgift. Hvis man skal ha forskjellige forbruksavgiftssatser på deler av forbruket må dette dokumenteres ved å levere inn skjema som du finner på høyre side.

Strøm levert fra egen produksjon (M3 minus M2)
Nettleie
: Nei

Kraft: Man må ha kraftleverandør på dette forbruket. Blir ikke dette bestilt trer netteier inn som leverandør (leveringsplikt - direktelink) inntil kraftleverandør er valgt.

Statlige avgifter: Forbruket blir avregnet moms, ENOVA-avgift og forbruksavgift. Er generatoren under 100 KVA slipper man forbruksavgift på dette forbruket. Hvis man skal ha forskjellige forbruksavgiftssatser på deler av forbruket må dette dokumenteres ved å levere inn skjema som du finner på høyre side.

Produksjon for salg (M2)
Nettleie
: Produksjonen(M2) som går via Helgeland Kraft sitt nett for salg blir belastet et energi- og fastledd. Mer informasjon finner du under linken "Prod. energi- og fastledd" eller på høyresiden.

Kraft: Nei

Statlige avgifter: Forbruket blir avregnet moms men ikke forbruksavgift og ENOVA-avgift.