Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Tilknytningsavtale

Helgeland Kraft Nett benytter REN-normen for saksbehandling- og tilknytningsavtale mellom partene. 

Avtalen lastes ned her:

Helgeland Kraft Nett tilknytningsavtale

  1. Definisjoner
  2. Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatningskunder
  3. Tekniske funksjonskrav
  4. Tilpasninger og særlige forhold
  5. Dokumentasjon
  6. Site acceptance test