Plusskunde

Ønsker du å produsere din egen strøm og selge overskuddet? Her finner du info på hvem som kan bli, og hvordan du blir plusskunde.

En plusskunde er forbruker av elektrisk energi og som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker.  

En typisk produksjonsenhet kan være solcellepanel på taket. Plusskunden kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet, og som tilsvarer om lag 650 m2 solcellepanel.

Normalt vil det være en kraftleverandør som kjøper overskuddskraften, men i en overgangsordning vil vi som nettselskap kjøpe overskuddskraften av deg som plusskunde. Dette vil gjelde frem til ELHUB er i drift.

De nye reglene for Plusskunde ordningen, som trådte i kraft 01.01.2017, pålegger alle nettselskap å inngå avtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde.

Spørsmål og svar Plusskunde

 • Hvem kan bli Plusskunde?

  Alle kunder som er tilknyttet strømnettet kan bli plusskunde, hvis de maksimalt leverer inn 100 kW i strømnettet til nettselskapet. En plusskunde kan ikke levere strøm fysisk til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

 • Hvordan går jeg frem for å bli Plusskunde?

  Når du har funnet ut hvilken teknologi som skal produsere strømmen for deg, tar du kontakt med en godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.  Dette bør du gjøre FØR du eventuelt går til innkjøp av materiell og utstyr.

  Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen til oss som nettselskap. Installatøren hjelper deg også med å fylle ut en avtale som er mellom deg som kunde og oss som nettselskap. Link til plusskundeavtalen.

 • Vil jeg få etableringskostnader til nettselskapet?

  Er anlegget ditt (f.eks. huset) koblet til linjenettet og hovedsikringen er stor nok for å mate ut overskuddsproduksjonen, vil det normalt sett ikke komme etableringskostnader mot nettselskapet. Dette vil godkjent elektroinstallatør hjelpe deg med å avdekke. 
  Ved eventuelt behov for å forsterke nettet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

  Er anlegget/huset ikke tilknyttet strømnettet ennå, vil dette da bli en nytilknytning til vårt linjenett. Her finner du mer informasjon om prosessen "Nytilknytning".

  Du som Plusskunde må dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder kostnader til installatør som må melde anlegget inn til nettselskapet.

  Kostnader til ny måler og montasje av måleren dekkes av nettselskapet.

 • Hvilke nettleiekostnader får jeg i drift?

  I 2017 er det ingen nettleiekostnader for å mate ut overskuddsproduksjonen i linjenettet til oss som nettselskap. 

  Som forbrukskunde betaler du nettleie ut fra sikringsstrørrelse. Se nettleieprisene som forbruker.

  Alle kundegrupper som er tilknytet linjenettet er med å betale sin andel av den årlige inntektsrammen som Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) setter for hvert nettselskap. På Helgeland som er et overskuddsområde av kraftproduksjon, må også kraftprodusenter stort sett betale for å transportere kraften i linjenettet. Dette gjøres via blant annet marginaltapssatser.

  I årene som kommer kan vi ikke utelukke at det kan komme en liten kostnad via marginaltapssatser for Plusskunder på Helgeland, for å mate ut overskuddsproduksjonen i vårt linjenett.

 • Hvilken pris vil jeg få for salg av overskuddskraften?

  Inntil Elhuben er i drift vil vi som  nettselskap kjøpe overskuddskraften til områdepris(Tromsø) time for time minus 1 øre/kWh. Når Elhuben er i drift må du kjøpe strømmen til forbruket ditt, og selge overskuddsproduksjonen til en og samme kraftleverandør. Oversikt over kraftleverandører finner du på strompris.no. 

  Her er en link til områdeprisene hos Nordpool.

  Se bildet under for å få rett visning av områdepris for Helgeland og i norske kroner. Prisen er oppgitt i MWh, og komma flyttes tre hakk venstre for å få områdepris i kroner pr kWh(Kilowattime). 

 • Når skal kraftleverandøren kjøpe overskuddskraften?

  Når Elhub er i drift, må alle Plusskunder selge overskuddsproduksjonen til en kraftleverandør. (se www.strompris.no) . Det er også viktig å presisere at du må ha samme kraftleverandør for kjøp av strøm til forbruket ditt ,og for salg av overskuddsproduksjonen din.

  Inntil Elhub er satt i drift har myndighetene bestemt at nettselskapet kan kjøpe overskuddskraften i en overgangsordning. Hvis kunden insisterer på å selge overskuddet til en kraftleverandør i denne overgangsordningen, kan ikke nettselskapet nekte dette.

 • Hva er ELHUB og når vil den være i drift?

  Elhub er navnet for den norske datahuben for måleverdier i kraftmarkedet (Elhub.no). Det er Statnett som skal håndtere denne store databanken der blant annet alt av strømforbruk og strømproduksjon i Norge skal lagres.

  Elhub skulle opprinnelig være i drift i oktober 2017, men er nå utsatt og vil tidligst settes i drift første kvartal 2018.

  Du som kunde forbruker strøm som etterhvert vil registreres av en automatisk strømmåler(AMS). Det samlede forbruket og eventuelt overskuddsproduksjon hos deg som sluttkunden overføres så til nettselskapet og videreføres inn til Elhub. Dette skal skje innen kl. 09:00 påfølgende dag, da disse dataene skal være tilgjengelige for din kraftleverandør og du som kunde.

  Kraftleverandøren til sluttkunden vil da umiddelbart få tilgang til forbruket, uavhengig av hvor han/hun er lokalisert. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig. Både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter m.m. Sluttkunder vil ganske enkelt få raskere og mer nøyaktige oppgjør.

  Se filmen om Elhub på youtube

 • Kan jeg levere overskuddskraften til naboen?

  En plusskunde kan ikke levere overskuddsproduksjonen fysisk til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

  Inntil Elhuben er i drift kan du selge overskuddskraften til nettselskapet. Når Elhuben er i drift må du benytte samme kraftleverandør for både kjøp av strøm til forbruk og salg av overskuddsproduksjonen.