Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Pågående/planlagte strømstanser

På våre strømstans kart kan du se både pågående- og planlagte strømstanser frem i tid.

Blå markører viser planlagte utkoblinger og røde er driftsforstyrrelser.

Er du uten strøm og ikke finner feilen registrert i strømkartet ber vi deg gå igjennom sjekklisten som du finner på høyre side.

Helgeland Kraft Nett sender også ut SMS varsling til våre kunder ved strømbrudd. 

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu og større kartvisning:

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu og større kartvisning: