Er du uten strøm?

Har du mistet strømmen eller har informasjon om mulige farlige situasjoner knyttet til strømnettet som du synes vi bør vite om - ring vår feilmeldingstelefon.

Helgeland Kraft Nett sender SMS ved strømbrudd som varer over fire minutter. Vi informerer både ved planlagte strømbrudd knyttet til reperasjoner og vedlikehold, og driftsforstyrrelser som varer over fire minutter.

Opplever du strømbrudd, har informasjon om hendelser i strømnettet og mulige farlige siutasjoner som vi burde vite om, meld fra til oss på feilmeldingstelefon 75 10 07 51.

Pr i dag har vi ikke automatisk overvåkning av lavspentnettet, og derfor trenger vi din tilbakemelding for å avdekke rene lavspentfeil slik at våre montører kan sendes ut for feilsøking og retting.

Kompensasjon ved strømstans