Pågående/planlagte strømstanser

På våre strømstans kart kan du se både pågående- og planlagte strømstanser frem i tid.

Blå markører viser planlagte utkoblinger og røde er driftsforstyrrelser.

Er du uten strøm og ikke finner feilen registrert i strømkartet ber vi deg gå igjennom sjekklisten som du finner på høyre side.

Helgeland Kraft Nett sender også ut SMS varsling til våre kunder ved strømbrudd. 

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu og større kartvisning:

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu og større kartvisning: